Vijesti

Predstavnici Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske posjetili statističke institucije Bosne i Hercegovine

Budući da Bosnu i Hercegovinu, u narednom periodu očekuje po prvi put provođenje stručne ocjene usklađenosti bosanskohercegovačkog statističkog sistema s Kodeksom prakse evropske statistike (peer review), Agencija za statistiku BiH će u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku u skorije vrijeme početi sa pripremama za realizaciju ove aktivnosti.

05.10.2023.

Image Title

Tim povodom, predstavnici Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske, Lidija Brković glavna direktorica, Nada Pejić načelnica Sektora za ljudske potencijale, pravne i opće poslove i Mario Vlajčević, voditelj Službe statistike krivičnog pravosuđa i socijalne zaštite, boravili su u posjeti statističkim institucijama Bosne i Hercegovine s ciljem da prenesu vlastita iskustva i naučene lekcije iz nedavno uspješno provedene stručne ocjene usklađenosti hrvatskog statističkog sistema sa načelima Kodeksa prakse evropske statistike.

„Osnovna zadaća ove, stručne ocjene jeste da se dobije uvid u usklađenost Kodeksa prakse u bh. statistici sa evropskim načelima te da se kroz poboljšanja u institucijskom okruženju, u statističkim proizvodnim procesima i statističkim rezultatima osiguraju korisnicima visokokvalitetni statistički podaci“, kazala je Vesna Ćužić, direktorica Agencije za statistiku BiH. Ćužić je također naglasila da će, zbog kompleksnosti ove aktivnosti, iskustva kolegica i kolega iz Hrvatske biti od velike koristi za statističke institucije Bosne i Hercegovine.