Vijesti

PGSC sastanak u Tirani - statistika u kontekstu procesa proširenja EU

Redovni godišnji sastanak Grupe za saradnju na području statistike (PGSC) održan je od 07. do 09. novembra 2023. godine u Tirani.

14.11.2023.

Image Title

Na sastanku u organizaciji EUROSTAT-a i Instituta za statistiku Albanije, kao domaćina, učestvovali su direktori i šefovi međunarodne saradnje zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za pristupanje Evropskoj uniji: Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Gruzije, Kosova, Moldavije, Sjeverne Makedonije, Srbije, Turske i Ukrajine.

Kao i svake godine raspravljana su važna strateška pitanja u vezi s razvojem statistike u kontekstu procesa proširenja. Gosp. Jean Pierre Poncelet, direktor za standarde, diseminaciju i saradnju u Evropskom statističkom sistemu, izvijestio je učesnike o najnovijim planovima i prioritetima u Evropskom statističkom sistemu (ESS).

Trenutni fokus ESS-a usmjeren je na hitnu potrebu za implementacijom Zakona o upravljanju podacima/Data Governance Act i ulogu državnih statističkih institucija u tom kontekstu. Različiti aspekti povezani s DGA-om također su spomenuti kao relevantni za rad državnih statističkih institucija, uključujući upravljanje podacima, dijeljenje podataka, pristup mikropodacima, ponovnu upotrebu podataka itd. Poseban naglasak stavljen je na potrebu da statistika preuzme vodeću ulogu u društvu kada je riječ o ekosistemu podataka. 

U kontekstu statističkih domena, naglašene teme PGSC-a bile su statistika transporta i poljoprivredni popis. Direktorica BHAS-a, gospođa Vesna Ćužić, prezentovala je pripreme za Poljoprivredni popis u Bosni i Hercegovini, istaknuvši dosadašnje aktivnosti i naredne korake. 

 Ostale važne teme na sastanku PGSC-a bile su prikupljanje podataka i njihova transmisija Eurostatu (*BHAS je nedavno finalizirao aktivnost: prvi krug prikupljanja podataka za 2023. BiH), peer reviews, IPA projekti i drugo.

Zemlje učesnice su prezentovale primjere svojih dobrih statističkih praksi, gdje je direktorica Ćužić predstavila Račune emisija u zrak, rezultat statističkog projekta "Računi okoliša", u sklopu IPA 2019 MBP. 

Direktorica Ćužić je tom prilikom istakla: Osnovna poruka zemljama proširenja sa PGSC-a sastanka je potreba za povećanjem proizvodnje i diseminacije statističkih podataka. Veći broj i bolji kvalitet dostavljenih podataka pokazuju viši stepen usklađenosti s EU regulativom u području statistike.“