Vijesti

Stara web stranica aktivna na www.bhas.ba

U okviru planiranih aktivnosti Agencije za statistiku BiH, 31.12.2018. je u rad puštena nova web stranica, a stara će i dalje biti aktivna na www.bhas.ba do daljnjeg.

01.03.2019.

Image Title

U okviru planiranih aktivnosti Agencije za statistiku BiH, 31.12.2018. je u rad puštena nova web stranica koja obezbjeđuje tehničke preduslove za povećanje dostupnosti, otvorenosti i upotrebu zvaničnih statističkih podataka na način da će podaci objavljeni od strane Agencije biti besplatni, u mašinski čitljivom formatu pod licencom otvorenih podataka i konstantno dostupni na www.bhas.gov.ba u skladu sa šemom implementacije 5 zvjezdica. Stara web stranica je i dalje dostupna na www.bhas.ba.

U narednom periodu ćemo izvršiti prenos svih prethodnih podataka i omogućiti dostupnost vremenskih serija u vidu excel i csv file-ova kao i funkcionalnost kreiranja vlastitih tabela.