• -7.056.012

  Vanjskotrgovinski robna bilanca (tis. KM)

  I-VIII, 2023

 • 11.227.282

  Izvoz robe (tis. KM)

  I-VIII, 2023

 • 18.283.294

  Uvoz robe (tis. KM)

  I-VIII, 2023