• 1.297

  Просјечна нето плата у БиХ

  XII-2023

 • 39,6%

  Стопа запослености

  2021

 • 17,4%

  Стопа незапослености

  2021