• 1.353 KM

  Просјечна нето плата у БиХ

  III-2024

 • 39,6%

  Стопа запослености

  2021

 • 17,4%

  Стопа незапослености

  2021