• 27 255

    Živorođeni u BiH

    2020

  • 14 925

    Sklopljeni brakovi u BiH

    2020

  • 3 531 159

    Stanovništvo BiH

    2013