Sadržaj

O nama

7.6.2004.

Organigram

Organigram


Misija

MMisija Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine je pružanje pouzdanih, kvalitetnih, razumljivih, pravovremenih i međunarodno uporedivih statističkih podataka koje zadovoljavaju potrebe donositelja odluka, istraživača i ostalih domaćih i stranih korisnika i odražavaju stanje i promjene u ekonomskom, demografskom i socijalnom području, području okoliša i prirodnih resursa. Prikupljanje, obrada, analiza i diseminacija statističkih podataka vrši se na temelju statističkih standarda i suvremene tehnologije, uz zaštitu statističke povjerljivosti, optimalno korištenje resursa i razumno opterećenje davatelja podataka.


Vizija

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine će jačanjem svojih stručnih i infrastrukturnih kapaciteta, usvajanjem i primjenom najbolje statističke prakse postići potpunu usklađenost sa međunarodnim statističkim standardima i načelima Kodeksa prakse europske statistike, poštujući fundamentalne vrijednosti, kao što su stručnost, neovisnost, nepristrasnost i otvorenost. Korisnicima se pod jednakim uvjetima pružaju relevantni i visokokvalitetni statistički podaci, a opterećenje davatelja podataka je na razumnoj razini i proporcionalno je potrebama korisnika.


Vrijednosti

Vrijednosti Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine su: stručna neovisnost, objektivnost, korisnička orijentacija, predanost kvalitetu, statistička povjerljivost, timski rad i stalno usavršavanje zaposlenih.Vrijednosti su ključne vodilje koje imaju dugoročni utjecaj i služe provedbi misije. Međusobno povjerenje svih sudionika u ovom procesu (korisnika podataka, davatelja podataka i proizvođača statistike) je izuzetno važno i neophodno. Neovisnost institucija i struke je garancija očuvanja povjerenja u statistički sustav. Znanje, iskustvo, zajednički rad, poštivanje privatnosti, kvalitet i dostupnost korisnicima su vrijednosti, koje bitno utječu na zadovoljstvo korisnika i zaposlenih. Stručna neovisnost se mora jačati stalnim usavršavanjem zaposlenih.


Osnovni ciljevi

  • Stvaranje preduvjeta za daljnji dinamičan razvoj zvanične statistike u BiH;
  • Promoviranje uloge i značaja zvanične statistike u društvu, što će inicirati njenu širu javnu uporabu;
  • Usmjeravanje razvoja zvanične statistike u pravcu harmoniziranja standarda, klasifikacija, metodologija i statističke prakse sa međunarodnim standardima;
  • Povećanje uporedivosti statistike BiH sa statistikama drugih zemalja i statistikama međunarodnih organizacija;
  • Stvaranje osnova za dobijanje najznačajnijih statističkih pokazatelja.


Strateški prioriteti

  • Poboljšanje učinkovitosti statistike BiH;
  • Jačanje prepoznatljivosti i povjerenja u zvaničnu statistiku;
  • Promoviranje šire uporabe statističkih podataka među korisnicima;
  • Proizvodnja kvalitetne i korisniku „user-friendly“ statistike;
  • Optimizacija procesa i zadataka u statističkom proizvodnom procesu.