Садржај

Савет за статистику БиХ

13.1.2000.

Савјет за статистику Босне и Херцеговине основано је Законом о статистици Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број 26/04 и 42/04).

Савјет за статистику Босне и Херцеговине по службеној дужности сачињавају сљедеће особе:

  • директор Агенције,
  • замјеници директора Агенције,
  • директори ентитетских завода за статистику,
  • руководилац Експозитуре Брчко и сви други руководиоци експозитура које Агенција може формирати у складу са овим Законом о статистици Босне и Херцеговине,
  • гувернер Централне банке Босне и Херцеговине (односно његов представник),
  • министар трезора заједничких институција (односно његов представник).


Савјет за статистику такођер сачињавају три члана из реда давалаца и корисника података који су признати радници у областима статистике, економских наука, односно бизниса. Ова три члана именује Савјет министара Босне и Херцеговине на приједлог министра цивилних послова и комуникација на период од највише четири године.

Савјет за статистику се састаје најмање два пута годишње. Савјет даје мишљење у вези са припремом и реализацијом Програма, функционисањем и даљим развојем статистике Босне и Херцеговине, а посебно извршава сљедеће послове и задатке:

  1. даје препоруке Агенцији за статистику БиХ у вези са нацртом програма и плана рада и даје мишљења о програму и плану рада (укључујући и трошкове) које Агенција доставља надлежним државним органима у складу са овим законом,
  2. прати рад Агенције и даје препоруке Савјету министара БиХ о средствима која су Агенцији за статистику БиХ неопходна за испуњавање задатака из плана рада и програма,
  3. помаже сарадњу између надлежних органа у циљу постизања највишег могућег квалитета статистике који задовољава потребе корисника на свим нивоима,
  4. даје савјете у вези са поштивањем стандарда Агенције од стране надлежних органа и државних органа. Стандарди Агенције се усклађују са међународним стандардима, укључујући и мјере које се сматрају неопходним за обезбјеђивање заштите статистичких јединица у складу са Законом о статистици.