Sadržaj

Europski statistički sustav - ESS

13.1.2000.

Europski statistički sustav (ESS) je partnerstvo između statističkog tijela Evropske unije (Eurostata) i nacionalnih statističkih ureda i drugih državnih tijela odgovornih u svakoj državi članici EU za razvitak, proizvodnju i diseminaciju europske statistike. Radne metode su regulirane Uredbom (EC) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća. Partnerstvo uključuje zemlje EEA i EFTA-e. Svrha europske statističke suradnje je da proizvede statistike visoke kvalitete koje će biti garancija da će diseminirani podaci biti pouzdani i usporedivi i stoga odgovarajući za koordinirane aktivnosti institucija u EU i na nacionalnoj razini te za provođenje njihovih politika.

Statistike EU se proizvode u okviru statističkog petogodišnjeg programa usvojenog od strane Europskog parlamenta i Vijeća. Kako bi se korisnicima pružio detaljniji uvid u ESS, objavljuje se godišnje izvješće o ESS sa detaljnijim informacijama o najnovijim inicijativama i razvitku sustava.

Najvažnije tijelo za donošenje odluka u ESS-u je Europski odbor za statistički sustav koji razmatra ključna strateška pitanja ESS-a i pruža profesionalne smjernice za razvitak, proizvodnju i diseminaciju europske statistike. Odbor ESS je također ovlašten za usvajanje mjera za provođenje u oblasti statistike. Sastoji se od generalnih ravnatelja nacionalnih statističkih ureda država članica, a predsjedava Eurostat.

ESS također koordinira svoj posao sa zemljama kandidatkinjama te na europskoj razini s ostalim uslužnim djelatnostima, agencijama Povjerenstva, Europskom bankom i međunarodnim organizacijama kao što su OECD, UN, Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka. 

Europski statistički sustav preko svojih internetskih stranica nudi sljedeće:

  • zanimljive informacije koje se odnose na sve ESS partnere, kao što su sastanci, najave događaja i konferencija, mogućnosti za obuku, slobodna mjesta i publikacije;
  • korporativne podatke o ESS partnerima, kao što su njihova organizacijska struktura, podaci vezani za menadžment i praktične informacije.

U narednim godinama europski statistički sustav prolazi kroz proces reformi koji potiče iz vizije za suradnju u europskom statističkom sustavu do 2020. Proces reformi fokusira se na 5 oblasti: 1) zahtjeve korisnika i suradnju sa zainteresiranim stranama, 2) kvalitet, 3) novi izvori podataka, 4) efikasno i kvalitetno osiguranje statističkih proizvodnih procesa, i 5)  diseminacija i komunikacija.

Za više informacija o ESS-u posjetite: