Sadržaj

Kompendijum statističkih zahtjeva

13.01.2000.

KOMPEDIJUM STATISTIČKIH ZAHTJEVA *

2017 izdanje


Kompedijum statističkih zahtjeva, koji je objavio Eurostat, služi kao referentni dokument za pravnu stečevinu u statistici. U njemu su sažete ključne referentne informacije za evropsku proizvodnju statistike, uzimajući u obzir novo zakonodavstvo i druga razvojna rješenja relevantna za evropsku statistiku.


Kompendij služi i kao okvir za obavljanje poslova praćenja usklađenosti zemljama proširenja u području statistike. Izdanje Kompedijuma iz 2017. godine slijedi prilagođenu verziju Klasifikacije statističkih aktivnosti (CSA) Rev. 1 2009.

* Dostupno na engleskom jeziku