Садржај

Статистичке захтеви збирка

13.1.2000.

КОМПЕДИЈУМ СТАТИСТИЧКИХ ЗАХТЈЕВА *

2017 издање


Компедијум статистичких захтјева, који је објавио Еуростат, служи као референтни документ за правну стечевину у статистици. У њему су сажете кључне референтне информације за европску производњу статистике, узимајући у обзир ново законодавство и друга развојна рјешења релевантна за европску статистику.


Компендиј служи и као оквир за обављање послова праћења усклађености земљама проширења у подручју статистике. Издање Компедијума из 2017. године слиједи прилагођену верзију Класификације статистичких активности (CSA) Rev. 12009.

* Доступно на енглеском језику.