Sadržaj

Principi zvanične statistike

13.1.2000.

FUNDAMENTALNI PRINCIPI ZVANIČNE STATISTIKE*

A/RES/68/261 od 29 januara 2014.


Potreba za uspostavljanjem seta principa koji upravljaju službenom statistikom postala je očigledna krajem 1980-tih, kada su se zemlje srednje Europe počele mijenjati iz središnjo planiranih ekonomija u tržišno orijentirane demokratije. Bilo je od ključne važnosti osigurati da nacionalni statistički sustavi u takvim zemljama budu u stanju proizvesti odgovarajuće i pouzdane podatke koji su sukladni određenim profesionalnim i znanstvenim standardima. U tom smislu, Konferencija europskih statističara razvila je i usvojila Fundamentalne principe zvanične statistike 1991. (CES/702), koji su naknadno usvojeni 1992. godine na razini ministara od strane ECE-a kao Odluka C(47). Statističari u drugim dijelovima svijeta ubrzo su shvatili da su principi mnogo šireg, globalnog značaja. Nakon međunarodnog savjetodavnog postupka, postignuta je prekretnica u povijesti međunarodne statistike kada je Statističko povjerenstvo Ujedinjenih naroda na svojoj posebnoj sjednici održanoj od 11. do 15. travnja 1994. godine usvojila isti set principa – s revidiranom preambulom – kao UN Fundamentalni principi zvanične statistike.


Na svojoj četrdeset drugoj sjednici 2011. godine, Statističko povjerenstvo raspravljalo je o Fundamentalnim principima zvanične statistike i potvrdilo je da su principi i danas relevantni kao što su bili u povijesti, te da nije potrebna revizija samih 10 principa. Međutim, Povjerenstvo je dalp preporuku da Prijatelji iz skupine predsjedatelja revidiraju i ažuriraju preambulu Fundamentalnih principa uzimajući u obzir novine od vremena kada su principi prvi put formulirani. Na svojoj četrdeset četvrtoj sjednici 2013. godine, Statističko povjerenstvo usvojilo je revidiranu preambulu.


Na istoj sjednici Povjerenstvo je preporučilo Ekonomsko-socijalnom vijeću donošenje nacrta rezolucije o Fundamentalnim principima službene statistike. Sukladno ovom preporukom, Vijeće je u svojoj rezoluciji 2013/21 od 24. lipnja 2013. podržalo Fundamentalne principe. Istom rezolucijom Vijeće je preporučilo Generalnoj skupštini potvrđivanje Fundamentalnih principa. Na temelju preporuke Ekonomsko-socijalnog vijeća, predstavnik Mađarske zajedno sa 48 pokrovitelja, predstavio je nacrt rezolucije o tom pitanju na šezdeset osmoj sjednici Generalne skupštine. Nakon kratkog neformalnog savjetovanja, Skupština je u svojoj rezoluciji 68/261 od 29. siječnja 2014. podržala Fundamentalne principe službene statistike.

* Dostupno na engleskom jeziku