Садржај

Принципи званичне статистике

13.1.2000.

ФУНДАМЕНТАЛНИ ПРИНЦИПИ ЗВАНИЧНЕ СТАТИСТИКЕ *

A/RES/68/261 од 29. јануара 2014.


Потреба за успостављањем сета принципа који управљају службеном статистиком постала је очигледна крајем 1980-тих, када су се земље средње Европе почеле мијењати из централно планираних економија у тржишно оријентисане демократије. Било је од кључне важности осигурати да национални статистички системи у таквим земљама буду у стању произвести одговарајуће и поуздане податке који су у складу с одређеним професионалним и научним стандардима. У том смислу, Конференција европских статистичара развила је и усвојила Фундаменталне принципе званичне статистике 1991. (CES/702), који су накнадно усвојени 1992. године на нивоу министара од стране ECE-а као Одлука C(47). Статистичари у другим дијеловима свијета убрзо су схватили да су принципи много ширег, глобалног значаја. Након међународног савјетодавног поступка, постигнута је прекретница у историји међународне статистике када је Статистичка комисија Уједињених нација на својој посебној сједници одржаној од 11. до 15. априла 1994. године усвојила исти сет принципа – с ревидираном преамбулом – као УН Фундаментални принципи званичне статистике.


На својој четрдесет другој сједници 2011. године, Статистичка комисија расправљала је о Фундаменталним принципима званичне статистике и потврдила је да су принципи и данас релевантни као што су били у прошлости, те да није потребна ревизија самих 10 принципа. Међутим, Комисија је дала препоруку да Пријатељи из групе предсједавајућих ревидирају и ажурирају преамбулу Фундаменталних принципа узимајући у обзир новине од времена када су принципи први пут формулисани. На својој четрдесет четвртој сједници 2013. године, Статистичка комисија усвојила је ревидирану преамбулу.


На истој сједници Комисија је препоручила Економско-социјалном савјету доношење нацрта резолуције о Фундаменталним принципима службене статистике. У складу с овом препоруком, Савјет је у својој резолуцији 2013/21 од 24. јуна 2013. подржао Фундаменталне принципе. Истом резолуцијом Савјет је препоручило Генералној скупштини потврђивање Фундаменталних принципа. На основу препоруке Економско-социјалног савјета, представник Мађарске заједно са 48 ко-спонзора, представио је нацрт резолуције о том питању на шездесет осмој сједници Генералне скупштине. Након кратког неформалног савјетовања, Скупштина је у својој резолуцији 68/261 од 29. јануара 2014. подржала Фундаменталне принципе службене статистике.

* Доступно на енглеском језику.