Vijesti

Brošura - Geografski informacioni sistem (GIS) Popis 2013.

Razumijevanjem potreba širokog spektra različitih korisnika, te njihove edukacije u cilju pravilne upotrebe podataka, napravili smo brošuru za geografski informacioni sistem GIS (geographic information system) sa interaktivnim tematskim mapama koji predstavlja centralni i glavni dio portala za objavu podataka Popisa 2013.

02.12.2019.

Image Title

Problem koji adresiramo je nedovoljna upotreba statističkih podataka prilikom procesa donošenja odluka, izrade programa, politika kao i nemogućnost jednostavnog mjerenja rezultata istih. GIS portal podržava pregled tematskih mapa do 5 nivoa (BIH, entiteti/Distrikt, kantoni, općine, naseljena mjesta).

Brošura - Geografski informacioni sistem (GIS) Popis 2013.