Vijesti

Peti talas ažuriranja statističkog okvira uzorka u BiH

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, nastavlja s anketiranjem građana za potrebe ažuriranja glavnog okvira uzorka s krajnjim ciljem da se poveća obim i kvalitet statističkih podataka u Bosni i Hercegovini kao i njihovo dalje usklađivanje s EU standardima.

13.10.2020.

Image Title

Ažuriranje će se vršiti popisivanjem domaćinstava u odabranom uzorku popisnih krugova prema definisanoj metodologiji koju su pripremile tri statističke institucije u BiH. Upitnik sadrži pitanja o imenu i prezimenu, spolu, datumu rođenja, statusu objekta prema nastanjenosti, najvišoj završenoj školi i sl. Ažuriranje se radi kvartalno i predviđeno je u trajanju od ukupno tri godine sa već definisanom strukturom i brojem popisnih krugova.

Ažuriranje će provoditi obučeni anketari i kontrolori koji će sa sobom imati odgovarajuće akreditacije.

Napominjemo da će anketari prilikom anketiranja primjenjivati preporučene mjere koje se odnose na obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru ili na otvorenom prostoru ukoliko nije moguće održavati propisanu distancu od 2 metra, u cilju zaštite zdravlja anketara i ispitanika na terenu.

Zbog značaja ove aktivnosti, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine poziva stanovništvo na aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantuje da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe.