Vijesti

Šesti talas ažuriranja statističkog okvira uzorka u BiH

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, od 1. decemra, počinje sa provođenjem šestog talasa ažuriranja glavnog okvira uzorka s krajnjim ciljem da se poveća obim i kvalitet statističkih podataka u Bosni i Hercegovini kao i njihovo dalje usklađivanje sa EU standardima.

01.12.2020.

Image Title

Ažuriranje će se vršiti popisivanjem domaćinstava u odabranom uzorku popisnih krugova prema definiranoj metodologiji, uključujući upitnik, koji su pripremile sve tri statističke institucije u BiH. Upitnik sadrži osnovna pitanja o osobama (imenu i prezimenu, spolu, datumu rođenja, najvišoj završenoj školi i sl.) i statusu objekta prema nastanjenosti. Ažuriranje se radi kvartalno i predviđeno je u trajanju od ukupno tri godine sa već definiranom strukturom i brojem popisnih krugova.

Ažuriranje će provoditi obučeni anketari i kontrolori koji će sa sobom imati odgovarajuće akreditacije.

U cilju zaštite zdravlja anketara i ispitanika, anketari će se prilikom anketiranja pridržavati svih preporučenih epidemioloških mjera, prvenstveno obaveznog nošenja zaštitnih maski i preporučene fizičke distance, te drugih.

Zbog značaja ove aktivnosti, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine poziva stanovništvo na aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantuje da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe.