Vijesti

Prezentacija analize stanja stanovništva i projekcija stanovništva za period 2020.- 2070. u Bosni i Hercegovini

Predviđeni pad stanovništva u narednih 50 godina zahtijeva od kreatora politika da već danas poduzmu neophodne korake u pravcu jačanja ljudskog kapitala kroz unaprijeđeno obrazovanje, zdrave stilove života, socijalnu zaštitu i rodnu ravnopravnost

08.12.2020.

Image Title

Populacijski fond Ujedinjenih naroda (UNFPA) u Bosni i Hercegovini je u saradnji sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, Federalnim zavodom za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine i Republičkim zavodom za statistiku Republike Srpske nedavno proveo Projekcije stanovništva Bosne i Hercegovine za period 2020.-2070. i Analizu stanja stanovništva, uz podršku Vlade Švedske. Obje inicijative su izuzetno važne za bolje razumijevanje demografskih trendova i pružaju dokaz u prilog izradi populacijskih politika kojima će se osigurati jačanje ljudskog kapitala u zemlji.

„Analiza stanja stanovništva je potvrdila da je Bosna i Hercegovina zemlja sa 'najnižim niskim' fertilitetom na svijetu (1,25), visokim nivoima migracija i starenja stanovništva, kao i sa duboko ukorijenjenim rodnim nejednakostima. Do 2070. godine će takvi demografski trendovi i nejednakosti dovesti do smanjenja ukupnog stanovništva za preko 50%, dok će demografska struktura naginjati starijoj populaciji (sa njenim udjelom u ukupnom stanovništvu od preko 40%). Sektori koji su presudni za socioekonomski razvoj zemlje, kao što su obrazovanje, zdravstvena i socijalna zaštita, biti će u ozbiljnoj opasnosti da podbace u radu, dok će se tržište rada suočiti sa nedostatkom kvalificiranih radnika i profesionalaca. Stoga je izuzetno važno pronaći nova rješenja za veća ulaganja u blagostanje, egzistenciju i mogućnosti za mlade ljude da napreduju u Bosni i Hercegovini“, objasnio je John Kennedy Mosoti, predstavnik UNFPA u Bosni i Hercegovini.

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku vjeruju da su ove inicijative vrlo bitne za Bosnu i Hercegovinu. „U doba globalizacije i dostupnosti velikog broja informacija, zvanična statistika je postala univerzalni i jedini razumljivi jezik za sve donosioce odluka, privrednike, analitičare i sve druge korisnike statističkih podataka kako na lokalnom tako i na globalnom nivou. Činjenica je da stalno raste potražnja za statističkim podacima, da se traži mjerenje sve većeg broja statističkih indikatora i da se insistira na kvaliteti podataka. Budući da je zvanična statistika Bosne i Hercegovine sastavni dio evropske i svjetske zvanične statistike, izuzetno je važno da stalno radimo na njenom razvoju i usklađivanju sa međunarodnim statističkim standardima i preporukama”, zaključio je Adnan Cerić, zamjenik direktorice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.

Značaj reformi i jačanja ljudskog kapitala je naglasio i Torgny Svenungsson, zamjenik šefa misije u Ambasadi Švedske u Bosni i Hercegovini: „Mladi ljudi odlaze iz Bosne i Hercegovine kako bi podizali porodicu u zemljama EU. Stoga, ono što bi organi vlasti u ovoj zemlji trebali uraditi da bi zaustavili pad stanovništva je da provedu reforme potrebne za članstvo u EU. One će biti korisne za stanovništvo i transformirati će društvo na način na koji će ono biti privlačnije za svoje građane“.

Pozivamo kreatore politika u Bosni i Hercegovini da se uključe u izradu populacijskih politika kojima će se promovisati ljudski kapital i zapošljavanje. Što populacijske politike budu prije izrađene, to će biti veća šansa da se zaustave negativni demografski trendovi i da se stvori prosperitetno i održivo društvo za sve građane.

Projekcije stanovništva za period 2020. - 2070. u Bosni i Hercegovini možete pogledati ovdje.