Vijesti

Statistika kulture - Elektronsko prikupljanje podataka

Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku FBiH i Republički zavod za statistiku Republike Srpske uz tehničku i finansijsku podršku UNESCO-a, izradili su nove sisteme za elektronsko prikupljanje podataka u oblasti statistike kulture.

24.03.2022.

Image Title

Federalni zavod za statistiku FBiH i Republički zavod za statistiku Republike Srpske uz koordinaciju Agencije za statistiku BiH, i finansijsku podršku UNESCO-a, izradili su nove sisteme prikupljanja podataka u oblasti kulture. Razvijene su web aplikacije za sve statističke obrasce u oblasti kulture, što bi trebalo doprinijeti kvaliteti, odnosno većem odazivu izvještajnih jedinica, boljim i preciznijim podacima, te lakšem načinu obrade istih.

Cilj prelaska na elektronsko prikupljanje podataka za oblast statistike kulture je uspostavljanje usklađenih sistema i instrumenata za prikupljanje statističkih podataka u oblasti kulture, te njihova dostupnost korisnicima podataka kako bi se omogućio uvid u statističke pokazatelje razvoja kulturne djelatnosti kreatorima javnih politika i njihovih korisnika.

Ovo je logičan slijed razvoja statistike kulture, obzirom da je metodologija za prikupljanje statističkih podataka u oblasti kulture izrađena 2012. godine, koja sadrži obrasce za izvještavanje od strane pravnih subjekata koji se bave djelatnostima iz oblasti kulture u skladu s „Klasifikacijom djelatnosti BiH 2010, koja je usklađena s Statističkom klasifikacijom ekonomskih djelatnosti u EU NACE Rev.2, te prema UNESCO-om Okviru za statistiku iz oblasti kulture.

Uspostavljanje statističkog ekosistema u području kulture kroz unaprijeđenje kapaciteta institucija doprinosi planiranju politika i budžetske alokacije u ovoj oblasti u cilju postizanja Ciljeva održivog razvoja.