Вијести

Статистика културе - Електронско прикупљање података

Агенција за статистику БиХ, Федерални завод за статистику ФБиХ и Републички завод за статистику Републике Српске уз техничку и финансијску подршку UNESCO-a, израдили су нове системе за електронско прикупљање података у области статистике културе.

24.3.2022.

Image Title

Федерални завод за статистику ФБиХ и Републички завод за статистику Републике Српске уз координацију Агенције за статистику БиХ, и финансијску подршку UNESCO-a, израдили су нове системе прикупљања података у области културе. Развијене су веб апликације за све статистичке обрасце у области културе, што би требало допринијети квалитети, односно већем одазиву извјештајних јединица, бољим и прецизнијим подацима, те лакшем начину обраде истих.

Циљ преласка на електронско прикупљање података за област статистике културе је успостављање усклађених система и инструмената за прикупљање статистичких података у области културе, те њихова доступност корисницима података како би се омогућио увид у статистичке показатеље развоја културне дјелатности креаторима јавних политика и њихових корисника.

Ово је логичан слијед развоја статистике културе, обзиром да је методологија за прикупљање статистичких података у области културе израђена 2012. године, која садржи обрасце за извјештавање од стране правних субјеката који се баве дјелатностима из области културе у складу с „Класификацијом дјелатности БиХ 2010, која је усклађена с Статистичком класификацијом економских дјелатности у ЕУ NACE Rev.2, те према UNESCO-ом Оквиру за статистику из области културе.

Успостављање статистичког екосистема у подручју културе кроз унапређење капацитета институција доприноси планирању политика и буџетске алокације у овој области у циљу постизања Циљева одрживог развоја.