Vijesti

EU pruža finansijsku podršku unapređenju statističkog sistema u BiH

U sklopu kontinuirane podrške Evropske unije unapređenju statističkog sistema BiH, danas je u Sarajevu održana konferencija na temu “Korištenje administrativnih izvora podataka za statističke potrebe u Bosni i Hercegovini”.

26.04.2023.

Image Title

Cilj konferencije bio je informisati predstavnike bh. institucija svih nivoa vlasti o prednostima i potencijalnim nedostacima korištenja administrativnih podataka za proizvodnju zvanične statistike te upoznati ih sa najboljim praksama zemalja članicama EU.

Konferencija je održana u okviru twinning projekta “Nastavak podrške reformi statističkog sistema u Bosni i Hercegovini” koji Evropska unija finansira u iznosu od 1,7 miliona eura. Ovaj projekat, između ostalog, pruža podršku statističkom sistemu u BiH u tranziciji ka korištenju administrativnih izvora podataka u proizvodnji statistike i njenog usklađivanja sa evropskim standardima.

Bosni i Hercegovini su na njenom putu ka pristupanju Evropskoj uniji izuzetno važni kvalitetni i raznovrsni statistički podaci koji su usklađeni sa EU regulativama i standardima. Evropska unija kontinuirano podržava statističke institucije u Bosni i Hercegovini u prelasku na intenzivniju upotrebu administrativnih podataka u proizvodnji statistike“, naveo je šef Sekcije operacija za pravosuđe, unutrašnje poslove i reformu javne uprave pri Delegaciji EU u BiH Karel Lizerot i dodao „Kvaliteta podataka i unapređenje statistike u mnogome zavisi i od raspoloživosti podataka prikupljenih kroz statistička istraživanja od izvještajnih jedinica, ali i od podataka dostupnih u evidencijama administrativnih tijela odnosno institucija svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Iskustva korištenja administrativnih podataka u proizvodnji statistike koja imaju zemlje članice Evropske unije vrlo su pozitivna kada je riječ o kvaliteti i isplativosti, stoga želimo dobre statističke prakse prenijeti u BiH“, dodao je Lizerot.

U zadnjih nekoliko godina zabilježen je stanoviti napredak u raspoloživosti podataka potrebnih za proizvodnju zvanične statistike. Istovremeno, administrativni izvori podataka raspoloživi na različitim administrativnim nivoima u Bosni i Hercegovini bilježe napredak kroz prelazak sa tradicionalnog načina evidentiranja podataka na elektronske evidencije i sistematsko vođenje podataka.

Voditeljica projekta u ime Bosne i Hercegovine i direktorica Agencije za statistiku BiH Vesna Ćužić govorila je o viziji korištenja administrativnih podataka u zvaničnoj statistici BiH i očekivanim koristima od ovog projekta za Bosnu i Hercegovinu: „Uvezivanje svih institucija i korištenje raspoloživih administrativnih izvora podataka od strane nadležnih statističkih institucija u BiH bi svakako doprinijelo unapređenju kvalitete i raspoloživosti statističkih podataka u Bosni i Hercegovini. Posljedično, smanjilo bi se opterećenje ispitanika, reducirali troškovi anketiranja, a predmetni statističari bi efikasnije koristili vrijeme za analizu podataka umjesto na unos prikupljenih podataka. Dodatna prednost korištenja administrativnih podataka je povećanje usklađenosti bh. statistike sa pravnom stečevinom EU. Osim toga, metode elektronskog prikupljanja podataka rezultirale bi povećanjem efikasnosti ograničenih resursa statističkih institucija i povećanjem količine statističkih podataka. Iz svega navedenog je jasno koliko je ovaj projekat važan za sve nas u Bosni i Hercegovini“, istakla je Ćužić.

Direktor Odsjeka za metodologiju, komunikaciju i prodaju u Statistici Danske Carsten Zangenberg istakao je da je svrha proizvodnje službene statistike, koristeći administrativne podatke, umjesto podataka prikupljenih putem upitnika, dobivanje bolje statistike po nižoj cijeni. „Bolja statistika omogućava tačniju analizu politika i pruža bolje mogućnosti za istraživanja, a za dobrobit cijele zemlje”. Statistika Danske je u prilici da koristi administrativne podatke od kraja 1960-ih godina i još uvijek radi na razvoju boljih metoda u ovom području”, rekao je Carsten Zangenberg.

O iskustvima zemalja EU sa upotrebom administrativnih podataka u statističke svrhe govorili su i Jesper Ellemose Jensen, voditelj projekta ispred zemalja članica EU, glavni savjetnik, Statistika Danske, Tomaž Smrekar, generalni direktor Ureda za statistiku Republike Slovenije, Fahir Kanlić, šef Odsjeka za statistiku industrije i građevinarstva, Agencija za statistiku BiH i Rohan James Draper, specijalni savjetnik, Statistika Danske.

Planirane aktivnosti u Bosni i Hercegovini realizovati će Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku FBiH, Republički zavod za statistiku RS i Centralna banka BiH u saradnji sa Statistikom Danske kao vodećim partnerom i partnerskim statističkim institucijama Finske, Švedske i Italije.