Vijesti

Počinje provođenje ankete o privatnim i poslovnim putovanjima u 2023. godini

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, u saradnji s entitetskim zavodima za statistiku, provodi anketno istraživanje o privatnim i poslovnim putovanjima stanovnika Bosne i Hercegovine za referentnu 2023. godinu. Istraživanje će se provoditi na području Brčko distriktu Bosne i Hercegovine od 06. do 30. juna 2024. godine.

05.06.2024.

Image Title

Anketu će provoditi anketari akreditirani od strane Agencije za statistiku BiH na uzorku od 850 slučajno odabranih domaćinstava u Brčko distriktu BiH. Anketom će se prikupiti podaci o sociodemografskim karakteristikama ispitanika, broju i karakteristikama višednevnih i jednodnevnih putovanja, razlozima putovanja, trajanju putovanja, posjećenim odredištima, putnim navikama stanovnika Bosne i Hercegovine, te ukupna potrošnja (prosječni troškovi na putovanjima, uključujući putne troškove, troškove smještaja, hranu i piće, ulaznice i dr.).

Agencija za statistiku BiH jamči da će odgovori na anketna pitanja biti strogo povjerljivi, u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Ispitanici će ostati potpuno anonimni. Mole se građani za aktivnu saradnju u realizaciji ove važne statističke aktivnosti u BiH.