• Uvoz robe

  17.335.823

  Uvoz robe (tis. KM)

  I-X, 2021

 • Izvoz robe

  11.435.040

  Izvoz robe (tis. KM)

  I-X, 2021

 • Prosječna neto plaća

  1 006 KM

  Prosječna neto plaća

  IX-2021

 • BDP

  11,6%

  Bruto domaći proizvod (BDP)

  II-21 /II-20

 • Indeks industrijske proizvodnje

  9,1%

  Indeks industrijske proizvodnje

  VIII-21/VIII-20

 • CPI

  2,3%

  Stopa promjene indeksa cijena (CPI)

  VIII-21/VIII-20

 • Population

  3.531.159

  Populacija

  2013

Godišnji indikatori

 • 44 427

  Umrli u BiH

  2020

 • 27 255

  Živorođeni u BiH

  2020

 • -6 370 954

  Vanjskotrgovinskа bilanca u tisućama KM

  2020

 • 16 886 250

  Uvoz robe u tisućama KM

  2020

 • 10 515 296

  Izvoz robe u tisućama KM

  2020

 • 10 128 KM

  Bruto domaći proizvod po stanovniku (GDP/C) u KM

  2019

 • 35 296 KM

  Bruto domaći proizvod (GDP) u milijunima KM

  2019

 • 956 KM

  Prosječne neto plaće za BiH u KM

  2020

 • 35,5%

  Stopa zaposlenosti po ILO definiciji (ARS)

  2019

 • 15,7%

  Stopa nezaposlenosti po ILO definiciji (ARS)

  2019