• CPI

  2,1%

  Инфлација (CPI)

  X-2023/X-2022

 • Prosječna neto plaća

  1.264 KM

  Просјечна нето плата

  IX-2023

 • Uvoz robe

  23.167.647

  Увоз робе (хиљ.КМ)

  I-X, 2023

 • Izvoz robe

  14.063.548

  Извоз робе (хиљ.КМ)

  I-X, 2023

 • BDP

  1,1%

  Бруто домаћи производ (БДП)

  Q1-2023/Q1-2022

 • Indeks industrijske proizvodnje

  -9,1%

  Индекс индустријске производње

  IV-2023/IV-2022

 • Population

  3.531.159

  Популација

  2013

Вијести

Годишњи индикатори

 • 13 263 KM

  БДП по становнику (GDP/C) у КМ

  2022

 • 45 505 KM

  Бруто домаћи производ (ГДП) у милионима КМ

  2022

 • 1 122 KM

  Просечне нето зараде у БиХ у КМ

  2022

 • -10 662 707

  Спољнотрговински биланс у хиљадама КМ

  2022

 • 28 636 447

  2022

 • 17 973 740

  2022

 • 39,6%

  Стопа запослености по ИЛО дефиницији (АРС)

  2021

 • 17,4%

  Стопа незапослености по ИЛО дефиницији (АРС)

  2021

 • 44 427

  Смрти у БиХ

  2020

 • 27 255

  Живорођених у БиХ

  2020