• Uvoz robe

  11.681.939

  Увоз робе (хиљ.КМ)

  I-V, 2024

 • Izvoz robe

  6.640.291

  Извоз робе (хиљ.КМ)

  I-V, 2024

 • Prosječna neto plaća

  1.374 KM

  Просјечна нето плата

  IV-2024

 • CPI

  2%

  Инфлација (CPI)

  IV-2024/IV-2023

 • BDP

  1,1%

  Бруто домаћи производ (БДП)

  Q1-2023/Q1-2022

 • Indeks industrijske proizvodnje

  -9,1%

  Индекс индустријске производње

  IV-2023/IV-2022

 • Population

  3.531.159

  Популација

  2013

Вијести

Годишњи индикатори

 • 13,2%

  Стопа запослености по ИЛО дефиницији (АРС)

  2023

 • 41,5%

  Стопа незапослености по ИЛО дефиницији (АРС)

  2023

 • 1 263KM

  Просечне нето зараде у БиХ у КМ

  2023

 • 27 767 566

  2023

 • -11 067 843

  Спољнотрговински биланс у хиљадама КМ

  2023

 • 16 699 723

  2023

 • 41.296

  Смрти у БиХ

  2022

 • 26.687

  Живорођених у БиХ

  2022

 • 13 263 KM

  БДП по становнику (GDP/C) у КМ

  2022

 • 45 505 KM

  Бруто домаћи производ (ГДП) у милионима КМ

  2022