• Indeks industrijske proizvodnje

  25,5%

  Индекс индустријске производње

  IV-21/IV-20

 • CPI

  0,90%

  Стопа промјене индекса цијена (CPI)

  IV-21/IV-20

 • Uvoz robe

  6.100.490

  Увоз робе (хиљ.КМ)

  I-IV, 2021

 • Izvoz robe

  4.177.910

  Извоз робе (хиљ.КМ)

  I-IV, 2021

 • Prosječna neto plaća

  989 KM

  Просјечна нето плата

  III-2021

 • BDP

  -3,8%

  Бруто домаћи производ (БДП)

  IV-20 /IV-19

 • Population

  3.531.159

  Популација

  2013

Годишњи индикатори

 • -6 370 954

  Спољнотрговински биланс у хиљадама КМ

  2020

 • 16 886 250

  Увоз робе у хиљадама КМ

  2020

 • 10 515 296

  Извоз робе у хиљадама КМ

  2020

 • 38 829

  Смрти у БиХ

  2019

 • 28 360

  Живорођених у БиХ

  2019

 • 10 128 KM

  БДП по становнику (GDP/C) у КМ

  2019

 • 35 296 KM

  Бруто домаћи производ (ГДП) у милионима КМ

  2019

 • 956 KM

  Просечне нето зараде у БиХ у КМ

  2020

 • 35,50%

  Стопа запослености по ИЛО дефиницији (АРС)

  2019

 • 15,70%

  Стопа незапослености по ИЛО дефиницији (АРС)

  2019