• 1 083 KM

    Prosječna neto plaća u BiH

    IV-2022

  • 3,7%

    Stopa promjene indeksa proizvođačkih cijena industrije

    IV-2022/III-2022