• 1 092 KM

    Prosječna neto plaća u BiH

    III-2022

  • 7,0%

    Godišnja stopa promjene obima industrijske proizvodnje

    III–2022/III–2021