• 6,75%

    Godišnja stopa promjene obima industrijske proizvodnje

    XI–2021/XI–2020

  • 0,3%

    Mjesečna stopa promjene obima industrijske proizvodnje

    XI–2021/XI–2021