• 0,4%

    Mjesečna stopa promjene obima industrijske proizvodnje

    I-2023 /XII-2022

  • 0,1%

    Godišnja stopa promjene obima industrijske proizvodnje

    I-2023/I-2022