Sadržaj

Međunarodna suradnja

7.6.2004.

Aktivnosti  međunarodne suradnje imaju za cilj podizanje kvalitete i  uporedivosti zvanične statistike BiH, odnosno povećanje usklađenosti sa EU i UN standardima.


Prema članu 8. Zakona o statistici BiH, stav 2. Agencija:

  • vrši međunarodno predstavljanje i saradnju sa organizacijama i ostalim tijelima i izvršava međunarodne obaveze Bosne i Hercegovine po pitanju statistike;
  • uspostavlja i održava kontakte sa donatorima i predlaže raspodjelu donacija za Agenciju i entitetske zavode u skladu sa ustanovljenim stavovima donatora o načinu raspodjele ili, u slučaju da ti stavovi nisu ustanovljeni, u skladu sa Statističkim programom.


Agencija predstavlja statistički sistem BiH što uključuje i entitetske zavode (Federalni zavod za statistiku FBiH i Republički zavod za statistiku RS) u kontaktima sa svim međunarodnim partnerima  i koordinira dogovorene aktivnosti unutar statističkog sistema. Agencija u kontaktima sa međunarodnim partnerima ujedno vrši predstavljanje I entitetskih institucija koje su dio/ kao integralnog dijela statističkog sistema BiH i koordinira aktivnosti unutar statističkog sistema.


Najvažnije aktivnosti se realizuju kroz projekte tehničke pomoći koji su od perioda osnivanja Agencije bili finansirani/podržani od različitih donatora; EU, Sida, IMF,  Svjetska banka, relevantne UN organizacije (UNECE, UNSD, UNFPA, UNICEF)  vlade Italije i Njemačke, DFID i drugi. 


Zadnjih godina najznačajnija je sistematična pomoć koju osigurava EU putem IPA fondova a implementira se putem nacionalnih i višekorisničkih projekata. Realizacija ovih projekata je od krucijalne važnosti za statističke institucije u BiH jer rezultiraju povećanjem obima proizvedenih podataka kao i  većom usklađenosti  BH statistike sa EU standardima. Realizacijom ovih projekata se postižu konkretni rezultati. Ovi projekti rezultiraju povecanjem obima podataka I većom usklađenosti sa EU standardima.