Садржај

Међународна сарадња

7.6.2004.

Активности међународне сарадње имају за циљ подизање квалитете и упоредивости званичне статистике БиХ, односно повећање усклађености са ЕУ и УН стандардима.


Према члану 8 Закона о статистици БиХ, став 2 Агенција:

  • врши међународно представљање и сарадњу са организацијама и осталим органима и извршава међународне обавезе Босне и Херцеговине по питању статистике;
  • успоставља и одржава контакте са донаторима и предлаже расподјелу донација за Агенцију и ентитетске заводе у складу са установљеним ставовима донатора о начину расподјеле или, у случају да ти ставови нису установљени, у складу са Статистичким програмом


Агенција представља статистички систем БиХ што укључује и ентитетске заводе (Федерални завод за статистику ФБиХ и Републички завод за статистику РС) у контакту је са свим међународним партнерима и координира договорене активности унутар статистичког система. Агенција у контактима са међународним партнерима уједно врши представљање и ентитетских институција које су дио/ као интегралног дијела статистичког система БиХ и координира активностима унутар статистичког система.


Најважније активности се реализују кроз пројекте техничке помоћи који су од периода оснивања Агенције били финансирани/подржани од различитих донатора; ЕУ, Сида, ИМФ, Свјетска банка, релевантне УН организације (UNECE, UNSD, UNFPA, UNICEF) владе Италије и Њемачке, DFID и други.


Задњих година најзначајнија је систематична помоћ коју осигурава ЕУ путем IPA фондова а имплементира се путем националних и вишекорисничких пројеката. Реализација ових пројеката је од круцијалне важности за статистичке институције у БиХ јер резултирају повећањем обима произведених података као и већом усклађености БХ статистике са ЕУ стандардима. Реализацијом ових пројеката се постижу конкретни резултати. Ови пројекти резултирају повећањем обима података и већом усклађености са ЕУ стандардима.