Sadržaj

Statistički sustav BiH

7.6.2004.

Osnovni cilj statistike u BiH jeste što objektivnije prikazati stvarno stanje, distribuirati podatke korisnicima na neutralan i nepristrasan način, usredotočiti se na pojave koje su bitne za organe koji donose odluke i poštovati pravo građana na dostupnost javnim informacijama.

U BiH postoje tri statističke institucije. Sukladno Zakonu o statistici, za razinu BiH odgovorna je Agencija za statistiku BiH (BHAS), a za razinu entiteta Federalni zavod za statistiku FBiH (FZS) i Republički zavod za statistiku RS (RZSRS). Centralna Banka BiH (CBBiH) je odgovorna za novčarske statistike, bilance plaćanja i druge financijske statistike BiH.

Dijagram: Statistički sustav BiH

Statisticki sustav