Садржај

План и програм рада

21.1.2000.

План рада Агенције за статистику БиХ

Програм рада Агенције за статистику БиХ

Статистички програм БиХ

Средњорочни план рада Агенције за статистику БиХ

Стратешки правци развоја статистике БиХ