Sadržaj

Pomoć korisnicima (ESDS)

13.1.2000.

Sukladno temeljnim principima Europskog statističkog sustava, Eurostat je u suradnji s nacionalnim statističkim institucijama osnovao mrežu nacionalnih centara pod nazivom European Statistical Data Support (ESDS). Na taj način korisnicima je omogućeno dobivanje besplatne usluge koja im osigurava jednostavniji pristup statističkim podacima na internetskim stranicama Eurostata. Ta usluga ne uključuje posebnu obradu podataka.


Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine usko surađuje sa Eurostatom. Pored naših nacionalnih podataka koje dostavljamo Eurostatu, mi smo također dio ESDS mreže i pomažemo našim korisnicima i pri pronalaženju podataka o europskoj statistici na web stranici Eurostata. Odgovore na svoja pitanja korisnici mogu dobiti na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku.


Kako da pristupite europskim statističkim podacima.

Ako ne možete naći tražene informacije na internet stranici Eurostata ili ako su vam potrebne dodatne informacije, molimo vas da posjetite Stranicu za pomoć korisnicima (User support). Da biste se koristili ESDS uslugom prvo se morate registrirati. Korisnička podrška pruža informacije o tome da li su traženi statistički podaci i informacije dostupni i gdje se mogu pronaći na web stranici Eurostata. Ona pomaže pri verifikaciji podataka, pruža dodatne informacije o metodologiji, te pomaže pri rješavanju tehničkih pitanja.

ESDS

Radno vrijeme ESDS centra u BiH: ponedjeljak – petak: 8:00–11:30 i 12:00-15:30

Kontakt :
Nacionalni centar za pomoć korisnicima u BiH
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
Zelenih beretki 26,
71000 Sarajevo

Telefon: +387 33 911 929
E-mail: euinfo@bhas.ba
Eurostat ESDS website: korisnička podrška - Eurostat


Više informacija o uslugama  koje pruža Eurostat možete poronaći na: