Sadržaj

Kompendijum statističkih zahtjeva

13.1.2000.

KOMPEDIJUM STATISTIČKIH ZAHTJEVA *

2017 izdanje


Kompendij statističkih zahtjeva, koji je objavio Eurostat, služi kao referentni dokument za pravnu stečevinu u statistici. U njemu su sažete ključne referentne informacije za europsku proizvodnju statistike, uzimajući u obzir novo zakonodavstvo i druga razvojna rješenja relevantna za europsku statistiku.


Kompendij služi i kao okvir za obavljanje poslova praćenja usklađenosti zemljama proširenja u području statistike. Izdanje Kompendija iz 2017. godine slijedi prilagođenu verziju Klasifikacije statističkih aktivnosti (CSA) Rev. 1 2009.

* Dostupno na engleskom jeziku