Vijesti

ATTRACTIVE DANUBE

ATTRACTIVE DANUBE je projekat kofinansiran od strane Europske unije (ERDF, IPA) kroz Dunavski transnacionalni program i okuplja 19 partnera u projektu čiji su ciljevi da podrže bolje politike planiranja za teritorijalnu atraktivnost u 11 zemalja: Slovenije, Rumunije, Bugarske , Hrvatske, Češke, Mađarske, Slovačke, Njemačke, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.

23.04.2019.

Image Title

Dr.sc. Velimir Jukić, direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine je 12.03.2019. Sarajevo potpisao Memorandum za „Upravljanje platformom za praćenje teritorijalne atraktivnosti u Bosni i Hercegovini“, sa predstavnicima sljedećih institucija:

  • Federalno ministarstvo prostornog uređenja
  • Federalni zavod za programiranje razvoja
  • Federalni zavod za agropedologiju
  • Federalni zavod za geologiju
  • Federalni hidrometeorološki zavod
  • Zavod za prostorno planiranje i urbanizam Tuzlanskog kantona

ATTRACTIVE DANUBE se fokusira na jačanje višeslojne i transnacionalne uprave i institucionalnih kapaciteta planera politika koji se bave teritorijalnim razvojem Dunavskog regiona, što će rezultirati boljom usklađenošću sistema upravljanja ovog područja.

Partneri projekta su uspostavili stalnu zajedničku transnacionalnu platformu za praćenje teritorijalne atraktivnosti (CO-TAMP), kao i 11 državnih-regionalnih platformi (TAMP) i objavili Atlas teritorijalne atraktivnosti.

Federalno ministartvo prostornog uređenja je partner u transnacionalnom projektu (Improving Capacities for Enhancing Territorial Attractiveness of the Danube Region- Unapređenje kapaciteta za jačanje teritorijalne atraktivnosti Dunavskog regiona) akronim ATTRACTIVE DANUBE. Ovo ministarstvo je i glavni subjekt zadužen za održavanje i nadogradnju TAMP-a u Bosni i Hercegovini do 2022. godine.

Dugoročna održivost procesa razvoja TAMP-a zavisi od obezbjeđivanja međusobne saradnje institucija kako na međudržavnom, tako i na državnom, regionalom i lokalnom nivou. “Memorandum o razumijevanju” predstavlja instrument koji će dijeliti vlasništvo i odgovornost u daljem oblikovanju TAMP-a, na osnovu sve većih potreba za podacima i informacijama.

Svrha ovog Memoranduma jeste da olakša dugoročnu institucionalnu saradnju za praćenje i planiranje teritorijalne atraktivnosti, posebno vezano za uticaj platforme za monitoring teritorijalne atraktivnosti - TAMP u procesu planiranja politika na državnom, regionalnom i / ili lokalnom nivou.

Na slijedećim linkovima možete pronaći Common Territorial Attractiveness Monitoring Platform i National Territorial Attractiveness Monitoring Platform.