Вијести

Десети круг ажурирања статистичког оквира узорка у Босни и Херцеговини

Агенција за статистику БиХ, током новембра и децембра 2021. године, спроводи десети талас ажурирања главног оквира узорка са крајњим циљем да повећа обим и квалитет статистичких података у Босни и Херцеговини као и њихово даље усклађивање са ЕУ стандардима.

1.11.2021.

Image Title

Ажурирање се врши пописивањем домаћинстава у одабраном узорку пописних кругова према дефинисаној методологији коју су припремиле све три статистичке институције у БиХ. Упитник садржи питања о имену и презимену, полу, датуму рођења, статусу објекта према настањености, највишој завршеној школи и слично.

Истраживања заснована на узорку домаћинстава једна су од главних активности статистичких институција у Босни и Херцеговини, а оквир узорка директно утиче на квалитет одабира узорка за свако истраживање као и на резултате истраживања. Квалитетан оквир узорка је предуслов за квалитетнији рад статистичких институција у БиХ због тога што обезбјеђује висок квалитет вриједних, упоредивих, поузданих и тачних података и статистика потребних за планирање краткорочних и дугорочних социјално-економских развојних стратегија и праћење процеса реформе у Босни и Херцеговини.

Ажурирање спроводе обучени анкетари и контролори који имају одговарајуће акредитације Агенције за статистику БиХ.

Због значаја ове активности, Агенција за статистику Босне и Херцеговине позива становништво на активну сарадњу у реализацији овог важног истраживања и гарантује да ће, у складу са законима о статистици и заштити личних података, одговори на постављена питања бити строго повјерљиви, те да ће се прикупљени подаци користити искључиво за статистичке сврхе.