Вијести

Високообразованих жена више у односу на мушкарце

Међународни Дан жена који се у цијелом свијету обиљежава сваке године 8. марта, прилика је да се укаже на положај жена у друштву.

8.3.2022.

Image Title

У Босни и Херцеговини је више високообразованих жена, али их је, у односу на мушкарце, и даље мање на руководећим мјестима и позицијама одлучивања. Према подацима Агенције за статистику БиХ, објављених у публикацији Жене и мушкарци у БиХ, у Босни и Херцеговини је у 2020. години, од 13291 дипломираних студената било 60% жена, од 3 143 магистара наука и специјалиста 64% жена, а од 153 доктора наука 41% жена.

Високообразоване жене у Босни и Херцеговини доминирају у дјелатностима образовања, здравства и друштвених наука. У структури запослених у образовним установама током 2020. године, у Босни и Херцеговини је радило око 99% васпитача у предшколским установама. Међутим, идући према вишим нивоима образовања полна структура наставног особља се мијењала. Жене су биле заступљеније у основном и средњем образовању, док су више од половине наставника и сарадника у високошколским установама чинили мушкарци.

Од укупног броја здравствених радника у јавном здравству у БиХ у 2020. години готово три четвртине су биле жене. Докторица је било 63% у односу на 37% доктора. У области судства и тужилаштва, од укупног броја судија и тужилаца, у 2020. години било је 64% судија женског пола (36% судија мушког пола) и 52% тужиоца женског пола (48% тужиоца мушког пола).

Гдје су жене у привреди? На основу полне структуре управних одбора десет највише рангираних компанија на берзи у БиХ, у 2020. години, управљачку структуру одабраних компанија чинило је 17% жена и 83% мушкараца. Само је једна компанија за предсједника имала жену, док су у осталих девет компанија предсједници били мушкарци.