Vijesti

Pilot istraživanje o strukturi zarada

U periodu od 01.04. do 30.04.2022. godine u Bosni i Hercegovini će se provoditi Pilot Istraživanje o strukturi zarada (ISZ). Istraživanje će provoditi Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Federalni zavod za statistiku FBiH i Republički zavod za statistiku Republike Srpske.

01.04.2022.

Image Title

Istraživanje o strukturi zarada se provodi u cilju dobijanja međunarodno uporedivih podataka o zaradama, prema individualnim karakteristikama zaposlenih (zanimanje, spol, stepen obrazovanja, starost, dužina staža, vrsta ugovora zaposlenog) i prema karakteristikama poslovnih subjekata (djelatnost, veličina i oblik svojine). Navedeni pokazatelji će biti od velikog značaja kako za poslovne subjekte tako i za eksterne korisnike podataka s obzirom da će po prvi put biti raspoloživi podaci o mjesečnim, godišnjim i najnižim zaradama, te podaci o zaradama po spolu, zanimanju, djelatnosti, itd.

Referentna godina, tj. godina za koju se prikupljaju podaci za Pilot Istraživanje o strukturi zarada je 2021.

Prikupljeni podaci su povjerljivi i u skladu sa odredbama člana 23. Zakona o statistici BiH (Službeni glasnik BiH br. 26/04 i 42/04) biti će korišteni isključivo u statističke svrhe.

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine će poslovne subjekte sa područja Brčko distrikta BiH koji su izabrani u uzorak obavijestiti o učešću u istraživanju, a obrazac za elektronsko popunjavanje i obrazac u PDF formatu se mogu preuzeti na linkovima:

Istraživanje o strukturi zarada - Excel obrazac

Istraživanje o strukturi zarada - PDF obrazac

Istraživanje o strukturi zarada - Uputstvo