Вијести

Пилот истраживање о структури зарада

У периоду од 1. 4. до 30. 4. 2022. године у Босни и Херцеговини ће се спроводити Пилот Истраживања о структури зарада (ИСЗ). Истраживање ће спроводити Агенција за статистику Босне и Херцеговине, Федерални завод за статистику и Републички завод за статистику Републике Српске.

1.4.2022.

Image Title

Истраживање о структури зарада се спроводи с циљем добијања међународно упоредивих података о зарадама, према индивидуалним карактеристикама запослених (занимање, пол, степен образовања, старост, дужина стажа, врста уговора запосленог) и према карактеристикама пословних субјеката (дјелатност, величина и облик својине). Наведени показатељи ће бити од великог значаја како за пословне субјекте тако и за екстерне кориснике података с обзиром да ће по први пут бити расположиви подаци о мјесечним, годишњим и најнижим зарадама, те подаци о зарадама по полу, занимању, дјелатности, итд.

Референтна година, тј. година за коју се прикупљају подаци за Пилот Истраживање о структури зарада је 2021.

Прикупљени подаци су повјерљиви и у складу са одредбама члана 23. Закона о статистици БиХ (Службени гласник БиХ бр. 26/04 и 42/04) ће бити коришћени искључиво у статистичке сврхе.

Агенција за статистику Босне и Херцеговине ће пословне субјекте са подручја Брчко дистрикта БиХ који су изабрани у узорак обавијестити о учешћу у истраживању, а образац за електронско попуњавање и образац у ПДФ формату се могу преузети на линковима:

Истраживање о структури зарада - Excel образац

Истраживање о структури зарада - ПДФ образац

Истраживање о структури зарада - Упутство