Vijesti

Anketa o uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologija u kućanstvima i pojedinačno

Agencija za statistiku BiH, u suradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, provodi redovito statističko istraživanje „Uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologija u kućanstvima i pojedinačno u Bosni i Hercegovini“.

25.5.2022.

Image Title

Cilj i svrha istraživanja je prikupiti podatke o zastupljenosti i korištenju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u kućanstvima u Bosni i Hercegovini.

Sukladno Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 26/04 i 42/04)) Agencija za statistiku BiH od 23. svibnja 2022. godine na području Brčko distrikta provodi istraživanje u okviru kojeg će biti anketirano 918 kućanstava.

Podaci o uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologija u kućanstvima i pojedinačno prikupljaju se isključivo putem telefonskog anketiranja (CATI metoda).

Agencija za statistiku BiH i entitetski zavodi za statistiku garantiraju da će, sukladno Zakonom o statistici BiH i Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, te da će ispitanici ostati potpuno anonimni i mole građane za aktivnu suradnju u realizaciji ove važne aktivnosti.