Вијести

Анкета о употреби информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно

Агенција за статистику БиХ, у сарадњи са ентитетским заводима за статистику, спроводи редовно статистичко истраживање „Употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно у Босни и Херцеговини.

25.5.2022.

Image Title

Циљ и сврха истраживања је да се прикупе подаци о заступљености и коришћењу информационо-комуникационих технологија у домаћинствима у Босни и Херцеговини.

У складу са Законом о статистици Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 26/04 и 42/04)) Агенција за статистику БиХ спроводи, од 23. маја 2022. године истраживање на подручју Брчко дистрикта у оквиру којег ће бити анкетирано 918 домаћинстава.

Подаци о употреби информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно прикупљају се искључиво путем телефонског анкетирања (CATI метода).

Агенција за статистику БиХ и ентитетски заводи за статистику гарантују да ће, у складу са Законом о статистици БиХ и Законом о заштити личних података, одговори на постављена питања бити строго повјерљиви, да ће испитаници остати потпуно анонимни и моле грађане за активну сарадњу у реализацији ове важне активности.