Vijesti

Pilot istraživanje: Anketa o potrošnji energije u domaćinstvima

Agencija za statistiku BiH, u skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 26/04 i 42/04) provodi pilot istraživanje „Anketa o potrošnji energije u domaćinstvima“ na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u periodu od 05. do 16. 09. 2022. godine.

02.09.2022.

Image Title

Svrha ove statističke aktivnosti je testiranje upitnika i pratećeg metodološkog uputstva, a s ciljem da se što kvalitetnije provede puno istraživanje na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. 

Podaci o potrošnji energije u domaćinstvima prikupljaju se isključivo putem telefonskog anketiranja (CATI metoda).

Agencija za statistiku BiH garantuje da će, u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, da će ispitanici ostati potpuno anonimni i mole građane za aktivnu saradnju u realizaciji ove važne aktivnosti.