Vijesti

Pilot istraživanje: Anketa o potrošnji energije u kućanstvima

Agencija za statistiku BiH, sukladno Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 26/04 i 42/04) provodi pilot istraživanje „Anketa o potrošnji energije u kućanstvima“ na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u razdoblju od 05. do 16. 09. 2022. godine.

2.9.2022.

Image Title

Svrha ove statističke aktivnosti jeste testiranje upitnika i pratećih metodoloških uputa, s ciljem što većeg provođenja cjelovitog istraživanja za cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Podaci o potrošnji energije u kućanstvima prikupljaju se isključivo putem telefonskog anketiranja (CATI metoda).

Agencija za statistiku BiH jamči kako će, sukladno Zakonom o statistici BiH i Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, kako bi ispitanici ostali potpuno anonimni i mole građane za aktivnu suradnju u provedbi ove važne aktivnosti.