Вијести

Пилот истраживање: Анкета о потрошњи енергије у домаћинствима

Агенција за статистику БиХ, у складу са Законом о статистици Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 26/04 и 42/04) спроводи пилот истраживање „Анкета о потрошњи енергије у домаћинствима“ на подручју Брчко дистрикта Босне и Херцеговине у периоду од 5. до 16. 9. 2022. године.

2.9.2022.

Image Title

Сврха ове статистичке активности је тестирање упитника и пратећег методолошког упутства, а с циљем да се што квалитетније спроведе пуно истраживање на простору цијеле Босне и Херцеговине.

Подаци о потрошњи енергије у домаћинствима прикупљају се искључиво путем телефонског анкетирања (CATIметода).

Агенција за статистику БиХ гарантује да ће, у складу са Законом о статистици БиХ и Законом о заштити личних података, одговори на постављена питања бити строго повјерљиви, да ће испитаници остати потпуно анонимни и моле грађане за активну сарадњу у реализацији ове важне активности.