Вијести

Објављена публикација „Босна и Херцеговина у бројевима 2022.“

Агенција за статистику БиХ објавила је годишњу публикацију „Босна и Херцеговина у бројевима 2022“.

6.2.2023.

Image Title

У публикацији су, на једном мјесту, презентовани најновији статистички подаци о Босни и Херцеговини као што су територија, становништво, животни стандард, индустрија, спољна трговина, образовање, култура и умјетност, тржиште рада, цијене, статистика владиних финансија, статистика дистрибутивне трговине, грађевинарство, саобраћај, поштанске услуге, телекомуникације, туризам, животна средина, пољопривреда и шумарство.

Ове године, Агенција за статистику БиХ је редизајнирала публикацију с циљем да корисницима обезбиједи брз и једноставан приступ кључним статистичким подацима. Нови формат публикације укључује илустрације, инфографике и географске тематске мапе што омогућава лакше разумијевање података. Поред тога, публикација је усклађена је организацијом статистичких области на wеб страници Агенције за статистику Босне и Херцеговине тако да се додатни подаци из сваке области могу пронаћи на wеб страници у рубрикама са истим називима.

Линк на публикацију