Vijesti

Unaprijeđenje kvaliteta statističkih podataka o srednjem i visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini

Od sada će nadležnim tijelima biti dostupne kvalitetne informacije o programima srednjeg i visokog obrazovanja za bolje informirane politike i proračune radi postizanja Ciljeva održivog razvoja koji se odnose na obrazovanje.

13.3.2023.

Image Title

Antena u Sarajevu Regionalnog ureda za znanost i kulturu UNESCO-a pružila je tehničku podršku zajedničkom nastojanju Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, Federalnog zavoda za statistiku i Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske za stvaranje pouzdanih i kvalitetnih statističkih podataka i informacija za srednje i visoko obrazovanje u odnosu na Međunarodnu standardnu klasifikaciju obrazovanja (ISCED-F 2013).

U cilju jačanja odgovornosti obrazovnih vlasti u BiH za postizanje svih ciljeva u okviru SDG 4, statističke institucije i obrazovne vlasti stvorile su pouzdane i kvalitetne statističke informacijske ekosustave u oblasti obrazovanja, sukladno međunarodnim zahtjevima (EUROSTAT, UIS, OECD, UNSDG). Od sada će nadležnim tijelima biti dostupne kvalitetne informacije o programima srednjeg i visokog obrazovanja za bolje informirane politike i proračune radi postizanja Ciljeva održivog razvoja koji se odnose na obrazovanje.

Prilikom prikupljanja podataka, statističke institucije se suočavaju sa određenim izazovima prilikom klasifikacije programa i oblasti obrazovanja za srednje obrazovanje i sve razine visokog obrazovanja prema ISCED-F 2013. Točnije, izazovi nastaju jer se svako zanimanje i obrazovni program svrstava u jednu od 11 širokih, 29 užih profesija i oko 80 detaljnih oblasti obrazovanja i stručnog osposobljavanja i usuvršavanja za srednje obrazovanje i sve razine u okviru visokog obrazovanja. Prije svega, prikupljeni podaci moraju biti koherentni i konzistentni među svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i međunarodno uporedivi.

U bliskoj suradnji sa obrazovnim vlastima, srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama na svim razinama vlasti aktivnosti su obuhvatile sagledavanje postojećeg stanja u vezi sa primjenom klasifikacije oblasti obrazovanja u statistici srednjeg i visokog obrazovanja, kao i unaprijeđenje kvaliteta podataka u odnosu na ISCED-F, a za potrebe domaćih i međunarodno izvješćivanje (UIS, OECD, EUROSTAT).

“Ovo je nastavak uspješne suradnje statističkih institucija i obrazovnih vlasti uz pomoć UNESCO-a koja doprinosi informiranim obrazovnim politikama sa ciljem unaprijeđenja kvalitetnog i inkluzivnog obrazovanja.” - Sinisa Sesum, šef UNESCO ureda u Sarajevu.

„Statističke institucije u Bosni i Hercegovini kontinuirano rade na unaprijeđenju statistike obrazovanja u cilju pružanja što kvalitetnijih podataka. Fokus ovog projekta je bio na unaprijeđenju podataka za srednje i visoko obrazovanje u odnosu na Međunarodnu standardnu klasifikaciju polja obrazovanja (ISCED-F 2013)“ – Gorana Knežević, šefica Odjela za statistiku razvoja društva, Agencija za statistiku BiH.