Вијести

Побољшање квалитета статистичких података средњег и високог образовања у Босни и Херцеговини

Од сада ће надлежним органима бити доступне квалитетне информације о програмима средњег и високог образовања за боље информисане политике и буџете ради постизања Циљева одрживог развоја који се односе на образовање.

13.3.2023.

Image Title

Антена у Сарајеву Регионалног бироа за науку и културу UNESCO-a пружила је техничку подршку заједничком настојању Агенције за статистику Босне и Херцеговине, Федералног завода за статистику и Републичког завода за статистику Републике Српске за стварање поузданих и квалитетних статистичких података и информација за средње и високо образовање у односу на Међународну стандардну класификацију образовања (ISCED-F 2013).

У циљу јачања одговорности образовних власти у БиХ за постизање свих циљева у оквиру SDG 4, статистичке институције и образовне власти створиле су поуздане и квалитетне статистичке информационе екосистеме у области образовања, у складу са међународним захтјевима (EUROSTAT, UIS, OECD, UNSDG). Од сада ће надлежним органима бити доступне квалитетне информације о програмима средњег и високог образовања за боље информисане политике и буџете ради постизања Циљева одрживог развоја који се односе на образовање.

Приликом прикупљања података, статистичке институције се суочавају са одређеним изазовима приликом класификације програма и области образовања за средње образовање и све нивое високог образовања према ISCED-F 2013. Тачније, изазови настају јер се свако занимање и образовни програм сврстава у једну од 11 широких, 29 ужих професија и око 80 детаљних области образовања и стручног оспособљавања и усавршавања за средње образовање и све нивое у оквиру високог образовања. Прије свега, прикупљени подаци морају бити кохерентни и конзистентни међу свим нивоима власти у Босни и Херцеговини, као и међународно упоредиви.

У блиској сарадњи са образовним властима и средњошколским и високошколским установама на свим нивоима власти активности су обухватиле сагледавање постојећег стања у вези са примјеном класификације области образовања у статистици средњег и високог образовања, као и унапређење квалитета података у односу на ИСЦЕД-Ф, а за потребе домаћих и међународно извјештавање (UIS, OECD, EUROSTAT).

“Ово је наставак успјешне сарадње статистичких институција и образовних власти уз помоћ УНЕСЦО-а која доприноси информисаним образовним политикама са циљем унапријеђења квалитетног и инклузивног образовања.” - Sinisa Sesum, шефUNESCO канцеларије у Сарајеву.

„Статистичке институције у Босни и Херцеговини континуирано раде на унапређењу статистике образовања у циљу пружања што квалитетнијих података. Фокус овог пројекта је био на унапређењу података за средње и високо образовање у односу на Међународну стандардну класификацију поља образовања (ISCED-F 2013)“ – Горана Кнежевић, шеф Одсјека за статистику развоја друштва, Агенција за статистику БиХ.