Вијести

71. пленарно засједање Конференције европских статистичара

Побољшање националних статистика и међународна упоредивост, фокус на нове технологије и етику података

23.6.2023.

Image Title

Весна Ћужић, директорица Агенције за статистику Босне и Херцеговине, учествовала је на 71. пленарној сједници Конференције европских статистичара (CES) у Женеви од 22. до 23. јуна 2023. године.

На овој конференцији, челници националних статистичких уреда разговарали су о клјучним темама које се односе на унапређење националних статистика и њихову међународну упоредивост.

Рад Групе на високом нивоу за модернизацију званичне статистике био је посвећен дискусији о напретку и резултатима рада Групе на високом нивоу за модернизацију званичне статистике (HLG-MOS).

Шефови статистичких уреда разматрали су важност технологија отвореног кода, као што су R или Python, у побољшању статистичких процеса и аналитике. Ова тема обухватила је стратегијско и менаџерско размишљање о имплементацији отвореног кода.

Разговарало се и о координацији међународног статистичког рада у привреди, с фокусом на активности Уједињених нација и њихове регије. Теме које су биле обухваћене овом расправом укључивале су резултате недавних детаљних прегледа, тежако доступне групе у административним изворима и социјалну кохезију.

Припремљени су извјештаји, смернице и препоруке у неколико клјучних подручја. То укључује основне вриједности званичне статистике и повезана понашања, управљање подацима, мјерења цилкуларне економије те клјучне индикаторе повезане с ризиком од катастрофе.

Расправа о етици података наглашава важност друштвене прихватљивости у прикупљању, обради и коришћењу статистичких података. Истакнута је потреба за успостављањем сагласности с етичким смерницама и нормама приликом рада с подацима.

Разговарало се и о методологијама и праксама које осигуравају високу квалитету званичних правовремених, учесталих и прецизних статистичких података, као и о изазовима и стратегијама везаним уз приступ подацима који се налазе у приватном власништву.

Конференција европских статистичара има дугу историју и игра клјучну улогу у промовисању статистичког развоја у земљама чланицама. Уз коријене који сежу у Лигу народа и прву Конференцију о статистици одржану 1928. године, ова конференција пружа платформу за рјешавање нових питања, развој смерница и препорука те унапређење националних статистика и њихову међународну упоредивост.