Vijesti

Istraživanje o strukturi zarada

U periodu od 20.10. do 31.12.2023. godine u Bosni i Hercegovini će se po prvi put provoditi Istraživanje o strukturi zarada (ISZ). Istraživanje će provoditi Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Federalni zavod za statistiku FBiH i Republički zavod za statistiku Republike Srpske.

17.10.2023.

Image Title

Istraživanje o strukturi zarada se provodi u cilju dobijanja međunarodno uporedivih podataka o zaradama, prema individualnim karakteristikama zaposlenih (zanimanje, spol, stepen obrazovanja, starost, dužina staža, vrsta ugovora zaposlenog) i prema karakteristikama poslovnih subjekata (djelatnost, veličina i oblik svojine). Navedeni pokazatelji će biti od velikog značaja kako za poslovne subjekte tako i za eksterne korisnike podataka s obzirom da će po prvi put biti raspoloživi podaci o mjesečnim, godišnjim i najnižim zaradama, te podaci o zaradama po spolu, zanimanju, djelatnosti, itd.

Referentna godina, tj. godina za koju se prikupljaju podaci za Istraživanje o strukturi zarada je 2022. Istraživanje se provodi svake četiri godine. Rezultati istraživanja biti će objavljeni u junu 2024. godine.

Prikupljeni podaci su povjerljivi i u skladu sa odredbama člana 23. Zakona o statistici BiH (Službeni glasnik BiH br. 26/04 i  42/04) biti će korišteni isključivo u statističke svrhe.

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine će poslovne subjekte sa područja Brčko distrikta BiH  koji su izabrani u uzorak obavijestiti o učešću u istraživanju, a Uputstvo o načinu preuzimanja, popunjavanja i dostavljanja obrazca, obrazac ISZ za elektronsko popunjavanje i obrazac u PDF formatu se mogu preuzeti na sljedećim linkovima:

Istraživanje o strukturi zarada - Excel obrazac

Istraživanje o strukturi zarada - PDF obrazac

Istraživanje o strukturi zarada - Uputstvo