Вијести

Истраживање о структури зарада

У периоду од 20.10. до 31.12.2023. године у Босни и Херцеговини ће се по први пут проводити Истраживање о структури зарада (ИСЗ). Истраживање ће проводити Агенција за статистику Босне и Херцеговине, Федерални завод за статистику ФБиХ и Републички завод за статистику Републике Српске.

17.10.2023.

Image Title

Истраживање о структури зарада се проводи у циљу добијања међународно упоредивих података о зарадама, према индивидуалним карактеристикама запослених (занимање, пол, степен образовања, старост, дужина стажа, врста уговора запосленог) и према карактеристикама пословних субјеката (дјелатност, величина и облик својине). Наведени индикатори ће бити од великог значаја како за пословне субјекте тако и за екстерне кориснике података с обзиром да ће по први пут бити расположиви подаци о мјесечним, годишњим и најнижим зарадама, те подаци о зарадама по полу, занимању, дјелатности, итд.

Референтна година, тј. година за коју се прикупљају подаци за Истраживање о структури зарада је 2022. Истраживанје се проводи сваке четири године. Резултати истраживања биће објављени у јуну 2024. године.

Прикупљени подаци су повјерљиви и сукладни одредбама члана 23. Закона о статистици БиХ (Службени гласник БиХ бр. 26/04 и  42/04) биће кориштени искључиво у статистичке сврхе.

Агенција за статистику Босне и Херцеговине ће пословне субјекте са подручја Брчко дистрикта БиХ  који су изабрани у узорак обавијестити о учешћу у истраживању, а Упутство о начину преузимања, попуњавања и достављања обрасца, образац ИСЗ за електронско попуњавање и образац у ПДФ формату се може преузети на сљедећем линку:

Истраживање о структури зарада - Excel образац

Истраживање о структури зарада - ПДФ образац

Истраживање о структури зарада - Упутство